X
Menu

Svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji

21. marec je svetovni dan boja proti rasni diskriminacij. To je dan, ko je leta 1960 policija ubila 69 ljudi na miroljubnem protestu proti apartheidu v Južnoafriški republiki. Šest let kasneje je generalna skupščina OZN razglasila ta dan za svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji in pozvala države k močnejši zavezi spodbujanja strpnosti, sožitja in izkoreninjanja rasne diskriminacije.

Žal pa so diskriminacija, nestrpnost, družbena neenakost in slojevitost še vedno močno prisotne, tako v Sloveniji, kot po svetu. Zato na ta dan opozarjamo na vrednote družbene raznolikosti in pozivamo k spoštovanju in strpnosti do vseh soljudi.

LGBTIQ+ skupnost se postavlja ob bok drugim marginaliziranim skupinam, saj si delimo isti boj. Iz političnega sporočila “Mi nismo nič od tega”:

Lezbijke in geji, biseksualne in transspolne osebe se že dolgo soočamo z mejami, s katerimi je razkosana naša družba, naš svet. Ostali smo onkraj njih. In skušamo jih preiti, a ne zato, da bi postali podobni tistim, ki meje postavljajo, temveč da bi jih naša izkušnja izključenosti humanizirala. Ne gre nam za integracijo, gre nam za humanistično revolucijo.

Toda vidimo, da univerzalnost kot družbeno stanje, univerzalnost kot edini pogoj družbenega, ne uspe. Zlahka bi obstajala, a ne obstaja. Ovira in zaustavlja jo celostna mašinerija ograjevanja dobrin, virov, kapitala, vrednot, duha, mašinerija omejenosti, tekoči trak strahu, sovraštva, provincialnosti, predsodkov. Ovira jo neprekinjen rasizem.

Rasizem je postavljanje hierarhije med ljudmi, je postavljanje meja med ljudmi, kjer meja nikdar ne bi smelo biti. Izkazuje se kot elementarno zanikanje in uničevanje temeljnega humanističnega načela: vsi smo ljudje, enaki in svobodni ob rojstvu in enaki in svobodni v življenju. Rasizem se izkazuje kot elementarno odrekanje enakosti v človeškosti in kot odrekanje iz enakosti izhajajoče svobode.

Društvo Parada ponosa se tako skozi vse svoje aktivnosti in delovanja vedno znova bori proti vsem oblikam diskriminacije, rasizma in homofobije.

Font size