X
Menu

IDAHOBIT

17. maja obeležujemo mednarodni dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji, ki so še vedno močno prisotne, ne glede na zakonodajo s področja nediskriminacije. Posameznice_ki se srečujejo s številnimi ovirami in preprekami na vseh področjih življenja, v družbi, v šoli ali na delovnem mestu. To predstavlja velik problem tudi v Sloveniji.

Z mednarodnim dnem boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji opozarjamo na univerzalnost človekovih pravic. Človekove pravice nam pripadajo že samo zato, ker smo ljudje, ne glede na kulturne, tradicionalne, verske vrednote, spolno identiteto ali spolno usmerjenost! Človekove pravice nam pripadajo, ker se vsi rodimo svobodni, z enakimi pravicami.

IDAHO je bil ustanovljen leta 2004 z namenom pridobiti pozornost javnosti, medijev in družbe pri opozarjanju na  nasilje in diskriminacijo, ki jo doživljamo LGBTIQ+ osebe.
Datum 17. maj je bil izbran v spomin na leto 1990, saj je na ta dan Svetovna zdravstvena organizacija homoseksualnost izbrisala s seznama mednarodnih klasifikacij bolezni.
Leta 2009 je bila kratici IDAHO dodana črka T, leta 2015 pa B, kar tvori sedanje ime IDAHOBIT.

Dan predstavlja  mejnik v letu, ko skušamo opozoriti odločevalce, medije, javnost in politične oblasti na zaskrbljujoče razmere, s katerimi se soočajo LGBTIQ+ osebe. 17. maj se praznuje v več kot 130 državah, vključno s 37-imi, kjer so istospolna dejanja nezakonita. Ta dan združi milijone ljudi po svetu v podporo priznavanju človekovih pravic za vse, ne glede na spolno usmerjenost in/ali spolno identiteto.

Društvo Parada ponosa vsako leto ta dan obeleži z javnim dogodkom, ki nastavi ogledalo tudi slovenski družbi.

Več o IDAHOBIT si lahko preberete na: dayagainsthomophobia.org

 

Font size