X
Menu
*presledek*
*presledek*

Simona Muršec

S trenerstvom se aktivno ukvarjam že od leta 2004, najprej sem vodila delavnice in krajša usposabljanja za aktivistke_e, kmalu pa sem se poglobila v pedagogiko neformalnega izobraževanja, ki me je pritegnila do te mere, da sem naslednjih 10 let živela izključno od trenerstva in fasilitacije. Aktivna sem bila na mednarodni ravni, delala sem na področju mladinskega dela, mladinskih politik, medkontinentalnega mladinskega sodelovanja (Afrika-Evropa, Evropa-Arabske države), veliko sem delala za mednarodne institucije (Evropska komisija, Svet Evrope…) ter mednarodne mladinske organizacije. Teme, oz. področja, ki so prevladovala pri mojem trenerskem delu so:

 • Učenje za človekove pravice
 • Globalno učenje
 • Fasilitacija procesov kreiranja mladinskih politik
 • Medkulturno učenje
 • Usposabljanja za trenerke_je, javne uslužbence in strokovnjakinje_e

Trenutno se največ ukvarjam z:

 • Naslavljanjem sovražnega govora
 • Intersekcionalnostjo
 • Naslavljanjem rasizma
 • Tematilkami povezanimi z LGBTIQ+ identitetami in drugimi marginaliziranimi skupinami

Reference:

 • »Outside In – Transforming Hate« Mednarodni trening trenerk_jev za transformacijo sovražnega govora
  Moja vloga: trenerka
  Obseg oz. trajanje: 3 rezidenčni treningi z okrepljenim mentorstvom (18 dni)
  Ciljne skupine: mladinske_i delavke_ci z marginaliziranimi ozadji in identitetami iz 5ih Evropskih držav
  Organizator/Izvajalec: Društvo Parada ponosa, Irski nacionalni mladinski svet, Finski inštitut za izobraževanje za mir, Interfaith Scotland – škotska organizacija za medverski dialog ter HaMoment, Portugalska
 • Volitve v evropski parlament – usposabljanje za izvajalke_ce delavnic
  Moja vloga: trenerka
  Obseg oz. trajanje: 2 dni
  Ciljne skupine: regionalni partnerji Eurodeska v Sloveniji
  Organizator/Izvajalec: Eurodesk Slovenija
 • Trening za trenerke_je v mladinskem delu
  Moja vloga: trenerka
  Obseg oz. trajanje: 4 dni
  Ciljne skupine: mladinske_i voditelji_ce, trenerke_ji
  Organizator/Izvajalec: Mladinski svet Slovenije

Kot trener_ka sem se usposabljal_a pri/na:

 • Advanced Compass Training in Human Rights Education (ACT-HRE)
  (Nadaljevalni trening Učenja za človekove pravice po programu Kompas Sveta Evrope)
  Izvajalec: Svet Evrope
  Trajanje: 2 leti (2006-2008)
  Tip treninga: 2-letni mednarodni on-line trening s tremi 9-dnevnimi rezidenčnimi treningi
  Certifikat: DA
 • Nacionalni Trening za Trenerje za Učenja za človekove pravice po programu Kompas Sveta Evrope
  Izvajalec: Šola za mir – EIP Slovenija
  Trajanje: 8 tednov (2005)
  Tip treninga: 6 tednov on-line treninga, 2 tedna za praktično pripravo ter rezidenčni 3-dnevni trening za praktični preizkus
  Certifikat: DA
 • Trening za trenerje v mladinskem delu
  Izvajalec: Mladinski svet Slovenije
  Trajanje: 4 dni (2004)
  Tip treninga: 4 dnevni rezidenčni trening + 6 mesecev za praktično izvedbo načrtovane aktivnosti
  Certifikat: DA
Font size