X
Menu
*presledek*
*presledek*

Lovro Centrih

Svojo pot trenerja sem začel pred 17 leti. Sodeloval sem pri razvoju, implementaciji in facilitaciji prek 50 projektov, seminarjev in treningov YOUTH in kasneje Youth in Action programov Evropske unije za različne nevladne organizacije in Unesco. Pokrival sem teme kreativnosti v mladinskem delu, projektnega menedžmenta in komunikacijskih strategij nevladnih organizacij za doseganje družbenih sprememb. Kasneje in v zadnjem času se ukvarjam s temami enakopravnosti med spoloma, vključevanja depriviligiranih skupin na podlagi spola in izobraževanja na temo človekovih pravic s fokusom na človekovih pravicah in vključenosti LGBTIQ+ oseb.

Reference:

Kot trener_ka sem se usposabljal_a pri/na:

  • Balkanska inciativa za toleranciju: Art of CommYOUnication (Srbija)
    Trening za trenerke_je s področja komunikacijskih in medijskih strategij nevladnih organizacij za doseganje družbenih sprememb.
  • NSGK: Equality is given! – gender education (Albanija)
    Trening za trenerke_je in mladinske delavke_ce s področja spola, promocije enakosti med spoloma in vključevanja depriviligiranih skupin na podlagi spola.
  • Juventude Portugal: ToF – Training of Facilitators in Erasmus+ Youth III Edition (Portugalska)
    Trening za facilitatorke_je, ki delajo na področju mladine, podprt s strani nacionalne agencije za Erasmus+: Mladi v akciji v Sloveniji, MOVIT.