X
Menu
So priložnost za pridobivanje praktičnih veščin in participatornega načina delovanja pri Festivalu Parada ponosa in drugih aktivnostih društva.
So zabave za zbiranje sredstev za Festival Parada ponosa, ki poskrbijo za perster kulturno-umetniški program.
Razvoj metodologije za konstruktivno soočanje s sovražnim govorom v mladinskem delu.
Je krovni projekt društva, vsako leto poteka v mesecu juniju in se zaključi s Parado ponosa.
EVS je program opravljanja prostovoljnega dela v našem društvu za LGBTIQ+ mlade iz Evrope in drugod.
Je projekt strukturiranega dialoga, ki omogoča mladim LGBTIQ+ osebam, da skupaj z odločevalci iščejo rešitve za probleme s katerimi se…
Projekt osveščanja o vrstniškem nasilju in nasilju na spletu na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.