X
Menu

ZAKON O PARTNERSKI ZVEZI (ZPZ)

Zakon o partnerski zvezi (ZPZ), ki je stopil v veljavo 24. februarja 2017, na novo ureja položaj istospolno usmerjenih oseb v Sloveniji. Odslej ne bomo več registrirali istospolne partnerske skupnosti, ampak bomo sklenili partnersko zvezo. Pravice se približujejo pravicam raznospolnih parov, vendar zakon istospolnim parom ne daje priložnosti posvojitve otroka in upravičenosti do oploditve z medicinsko pomočjo.

Zagotovo je pomembnejša novost, ki jo zakon prinaša  opredelitev  nesklenjene partnerske zveze kot že dalj časa trajajoče življenjske skupnosti istospolnih partnerk_jev, ki nista sklenili_a partnerske zveze in pri katerih ni razlogov, da bi bila partnerska zveza med njima neveljavna.

Istospolni_a partnerki_ja sta sedaj po zakonu razumljeni_a kot ožji_a družinski_a članici_a in sta celo upravičeni_a do naslednjih bonitet:  zdravstvenega zavarovanja po partnerki_ju, odsotnosti z dela in nadomestila zaradi nege ožje_ga družinske_ga članice_a, odškodnine za smrt ali težko invalidnost partnerke_ja in vdovske pokojnine. Z novim zakonom ni širši samo obseg pravic, ampak tudi obseg dolžnosti. Ena od teh dolžnosti je sedaj tudi dolžnost preživljanja mladoletnega otroka partnerke_ja.

Zakon o partnerski zvezi je korak naprej v smeri izenačitve pravic istospolnih in raznospolnih parov, a še vedno ostaja širša zakonska in družbena diskriminacija, ki zahteva še mnogo izenačitev pravic. Društvo Parada ponosa se bo še naprej zavzemalo in borilo za popolno odpravo diskriminacije na vseh ravneh.

Več na Uradnem listu

Font size