X
Menu

»Trening, ki mi bo spremenil življenje!«

Med 16. in 24. oktobrom 2018 sem se s podporo zavoda MOVIT, slovenske nacionalne agencije za Erasmus+: Mladi v akciji, kot trener društva Parada ponosa udeležil treninga za fasilitatorke_je programov Erasmus+. Intenzivno osemdnevno usposabljanje je potekalo v Vili Nova de Gaia v Portu na Portugalskem v organizaciji programa Erasmus+: Juventude em Ação (Erasmus+: Mladi v akciji, Portugalska) in je združilo 25 trenerk_jev, fasilitatork_jev in mladinskih delavk_cev iz 15 držav Evropske unije.

Trening za usposabljanje udeleženk_cev, ki je zaradi predhodnih uspešnih izvedb potekal že tretjič, je bil namenjen intenzivnemu spoznavanju fasilitacije (z njenimi nameni, cilji in metodami dela) ter osebni in profesionalni rasti udeleženk_cev. Program je bil zastavljen tako, da smo prek fasilitiranih aktivnostmi pridobivale_i praktično znanje o različnih korakih procesa fasilitacije: idejni zasnovi, planiranju, komunikaciji, identifikaciji namena, ciljih in problemih, delitvi nalog, implementaciji, planiranju naslednjih korakov ter evalvaciji procesa fasilitacije. Skratka, na nek način inception, učile_i smo se o fasilitaciji prek fasilitiranega procesa.

Delo je bilo organizirano v sklope, od uvodnega razmisleka o teoriji fasilitacije smo prešle_i k njeni praktični metodologiji ter v zadnjih dneh s praktičnimi vajami za izvedbo fasilitacije preizkušale_i svoje fasilitatorske ideje, pristope, metode in znanje pred skupino.

Vse aktivnosti so bile osnovane na podajanju praktičnega znanja s pomočjo izkustvenih metod neformalnega učenja, na voljo pa so nam bili tudi mnogi teoretični materiali, članki in publikacije s področja fasilitacije, ki so nam bili v pomoč pri vseh fazah. Celoten trening je bil izveden z uporabo fasilitatorskih metod, tako da smo lahko udeleženke_ci veliko znanja pridobile_i tudi z opazovanjem.

Trenerke_ji so vzpostavile_i varen prostor, v katerem smo se pri izvajanju praktičnih aktivnosti posameznice_ki zavestno izpostavile_i konstruktivni kritiki in povratnemu odzivu na svoje delo. Tako smo lahko na vsakem koraku izobraževalnega procesa prilagajale_i svoje delo, izboljševale_i svoje fasilitatorske metode in ozaveščeno delale_i na profesionalnem in osebnem razvoju. Skupina je bila super motivirana, kar je dodatno pripomoglo k prijetnemu učnemu procesu ter k mnogim globokim čustvenim trenutkom, ki so odprli prostor za osebno izmenjavo izkušenj, mnenj ter profesionalnih razmislekov o področju fasilitacije.

Izmed mnogih treningov in usposabljanj, ki sem se jih udeležil v preteklosti, lahko le za dotičnega trdim, da niti ena aktivnost ni bila neuporabna ali nepremišljena. Za zaključek si bom sposodil besede ene od udeleženk, ki mi jih je navdušena zaupala tik preden sva se razšla na letališču: »Veš kaj, nisem imela velikih pričakovanj glede tega treninga, bila sem na mnogih, včasih zelo neuporabnih, saj že deset let delam z mladimi v Erasmus+ vodah. Čeprav sem trenutno še pod vplivom mnogih vtisov, z ogromno znanja, ki si ga bom morala še organizirati, in zelo mentalno stimulirana, sem prepričana v eno stvar: pretekli dnevi mi bodo spremenili osebno in profesionalno življenje.«

Na njene besede nimam kaj dodati. Le priporočilo za vse, ki fasilitirate aktivnosti v skupinah mladih: če bo trening ponovno razpisan, vam iz srca priporočam prijavo.

Lovro Centrih

Font size