X
Menu

Mentorstvo

Društvo Parada ponosa v okviru svojega delovanja ponuja tudi 3 oblike mentorstva:

 1. Job Shadowing,
 2. Javna dela,
 3. Usposabljanje na delovnem mestu

Sledenje na delovnem mestu oz. »job shadowing« je opazovanje oz. sledenje izkušeni_emu zaposleni_emu, z namenom da oseba preko direktnega pristopa pridobi natančne informacije o poteku nekega določenega dela. V okviru Ključnega ukrepa 1 (KA1), Erasmus + program spodbuja mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«).

Društvo Parada ponosa nudi možnost mentorstva v sklopu Erasmus + programa. 

Trajanje tovrstnega dela je:

 • v eni od programskih držav od 2 dni do 2 meseca
 • v partnerski državi pa od 5 dni do 2 meseca 

Več informacij na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/staff-training_sl

 

Javna dela

Javna dela so eden izmed programov za iskalke_ce zaposlitve, ki ga ponuja Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje. V programe javnih del se lahko vključite dolgotrajno brezposelne_i. Omogočajo vam enoletno zaposlitev na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Programe izvajajo neprofitne_i delodajalke_ci.

Društvo Parada ponosa se vsako leto prijavi na razpis in v primeru njegove odobritve preko programa javna dela zaposli eno ali več oseb.

Kaj vam omogočajo javna dela?

 • Zaposlitev in višjo socialno varnost.
 • Nova znanja in delovne izkušnje, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti.
 • Vključenost v delovno okolje in širjenje socialne mreže. 

Kaj vam zagotavlja vključitev v javna dela?

 • Plačo, povrnjene stroške prehrane med delom in potne stroške.
 • Letni dopust in regres za letni dopust.
 • Spodbudo in podporo mentorke_ja, usposabljanje za opravljanje dela

Več informacij o programu na: http://m.ess.gov.si/aktualni-programi/programi/javna-dela-2019-3.

Usposabljanje na delovnem mestu

Usposabljanje na delovnem mestu je eden od programov, ki ga omogoča Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije z namenom, da se brezposelne osebe spoznajo v konkretni delovni situaciji in se usposobijo za predvideno delovno mesto. Usposabljanje traja največ 3 mesece, udeleženka_ec pa se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Usposabljanje poteka brez sklenjenega delovnega razmerja. V času usposabljanja, se udeleženka_ec še vedno vodi v evidenci udeleženk_cev programov aktivne politike zaposlovanja.

Društvo Parada ponosa se vsako leto prijavi na razpis in na podlagi odobritve omogoči 1 osebi letno, da se udeleži usposabljanja. 

Ciljna skupina za usposabljanje na delovnem mestu:

V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo brezposelni, ki so prijavljeni v evidenci ZRSZ in so:

 • starejši od 50 let,
 • stare_i 30 let in več in prijavljene_i med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelne_i),
 • stare_i 30 let in več in imajo največ končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2),
 • stare_i 30 let in več in se po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno aktivirajo na trgu dela,
 • stare_i 30 let in več in so prejemnice_ki denarne socialne pomoči.

Več informacij o programu: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/usposabljanje_na_delovnem_mestu

Ciljna skupina za usposabljanje na delovnem mestu za mlade (do 30 let):

 • mlajše_i od 30 let in prijavljene_i v evidenci brezposelnih pri ZRSZ.

Več informacij o programu na: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi

Font size